TS. Nguyễn Thị Hương Giang

29 tháng 7, 2020
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang Ngạch giảng viên: Giảng viên Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất Học vị: Tiến sĩ

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang                Giới tính: Nữ

Năm sinh 07/4/1982

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm:

Ngoại Ngữ: Tiếng Trung, tiếng Anh

Đơn vị công tác: Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0963.807.464

Email: minhgiang.tknt@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2004, Kỹ sư, Chế biến lâm sản, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2009, Thạc sĩ, Thiết kế đồ gia dụng và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc.
 •  2014, Tiến sĩ, Thiết kế đồ gia dụng và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2004 - 2005: Giảng viên tập sự, Bộ môn Công nghệ xẻ mộc, Khoa Chế biến lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2005 - 2014: Giảng viên, Bộ môn Thiết kế đồ mộc và nội thất, Khoa Chế biến lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2014 - 2018: Giảng viên, Bộ môn Nội thất, Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2018 - nay: Giảng viên, Bộ môn Thiết kế đồ gỗ & Nội thất, Viện Công nghiệp gỗ & Nội thất, trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 •  Đại học

- Cơ sở kiến trúc

- Vật liệu nội thất

- Ứng dụng vật liệu trong thiết kế nội thất

- Đồ án thiết kế sản phẩm nội thất

- Thiết kế nội thất nhà ở

- Đồ án thiết kế nội thất nhà ở

- Thiết kế nội thất nhà ở biệt thự

- Thiết kế tiểu cảnh

 • Sau Đại học
 • Vật liệu và kết cấu công trình cảnh quan và nội thất
 • Thiết kế sản phẩm nội thất

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

 • Lĩnh vực nghiên cứu
 • Thiết kế sản phẩm nội thất gỗ
 • Thiết kế nội thất
 • Công nghệ chế biến lâm sản
 • Hướng nghiên cứu
 • Thiết kế và sản xuất sản phẩm nội thất
 • Thiết kế và thi công công trình nội thất
 • Thiết kế và thi công công trình tiểu cảnh nội thấ
 • Công nghệ ép cao tần ván nhân tạo tre
 • Công nghệ tạo vật liệu gỗ nhựa
 • Công nghệ sản xuất than hoạt tính để xử lý nước thải

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Tìm hiểu sử dụng vật liệu tre trong thiết kế nội thất, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2014-2015
 2. Nghiên cứu giải pháp chiếu sáng và ứng dụng vào thiết kế chiếu sáng nội thất nhà ở biệt thự, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2015-2016

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên, Đề tài Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ,  2012-2013
 • Cấp Bộ
 1. Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong chế biến lâm sản, Đề tài cấp Bộ NN&PTNN, 2010-2011
 2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ép lớp từ luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li, 1988) cán phẳng làm nguyên liệu dùng trong nội thất, Đề tài cấp Bộ NN&PTNN, 2011-2012
 3. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano để nâng cao chất lượng ván lạng, Đề tài cấp Bộ NN&PTNN, 2012-2013
 • Cấp Cơ sở
 1. Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2017-2018
 2. Thiết kế chế tạo sản phẩm gỗ nội thất phục vụ đào tạo và quảng bá, Đề tài cấp cơ sở ĐHLN, 2018-2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Nguyen Thi Huong Giang, Tran Van Chu. Effect of moisture content and frequency variation on dielectric properties of Bamboo (Phyllostachys heterocycla cv.pubescens). Journal of Forestry Science and Technology, 2017, No 5: 126-132

2. Nguyễn Thị Hương Giang, Hoàng Mạnh Thường, Lê Văn Tung. Ảnh hưởng của độ ẩm đến sự biến đổi nhiệt độ bên trong ván trong quá trình ép nhiệt cao tần ván ép khối tre. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2017, số 20/10: 127-133

B. Quốc tế

1. Nguyen Thi Huong Giang, Zhang Qisheng, Jiang Shenxue. "Technology of glued laminated bamboo laminated in high frequency hot press and the properties". Journal of Forestry Engineering, 2014, 28 (4): 109-112

2. HE Wen, Nguyen Thi Huong Giang, JIANG Shenxue, ZHANG QIsheng. "Effect of MAH-g-PP on properties of bamboo flour (BF)/high density polyethylene (HDPE) composites". Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2014, 38(6): 110-114

3. Nguyen Thi Huong Giang, Zhang Qisheng. "Temperature inside mats of high-frequency, hot pressed, glued and laminated bamboo". Journal of Zhejiang A&F University, 2015, 32(2): 167-172

7.2. SÁCH [3]

 • Giáo trình
 1. Trần Văn Chứ, Nguyễn Thị Hương Giang, Vật liệu nội thất. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2011.

 

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).

[2] Bài báo, báo cáo khoa học:  Kê khai theo mẫu; In đậm tên người khai LLKH, bài báo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm công bố; Sắp xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu rồi đến các ngôn ngữ khác

[3] Giáo trình, Sách chuyên khảo, sách tham khảo: giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm xuất bản. In đậm tên người khai LLKH; có hơn 3 tác giả chỉ ghi tên tác giả chính và tên người khai LLKH "và các cộng sự"(bài báo trong nước)/"et.al" (bài báo quốc tế).


Chia sẻ