Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ Vật liệu

11 tháng 4, 2017

 

1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các kỹ năng cần thiết thuộc lĩnh vực Chế biến gỗ và Lâm sản có đủ đức, tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

* Mục tiêu kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành của các nhóm vật liệu: VL gỗ, polyme, copozite, bột giấy và giấy; VLXD ceramic để sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao có hiệu quả chất lượng.

- Kỹ sư CNVL được đào tạo theo mô hình ngành rộng, có hiểu biết sâu về cấu trúc, tính chất cũng như công nghệ chế tạo, gia công và ứng dụng VL gỗ, polyme và copozite, bột giấy và giấy; VL Ceramic. Có kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng các kiến thức KT công nghệ cần thiết để thực hiện công việc vận hành QTSXVL, lựa chọn VL, SP, QLCL…

* Mục tiêu kỹ năng:

- Có khả năng kiểm tra, đánh giá CL các loại VL: VL gỗ, bột giấy, polyme, compozit và VLXD.

- Thiết lập, tổ chức TH các loại hình CN, chế tạo, gia công các loại VL: VL gỗ, bột giấy, polyme, compozit và VLXD.

- Lựa chọn các loại VL gỗ, polyme, compozit và VLXD phù hợp với lính vực sử dụng.

- Tổ chức các quá trình gia công VL để SX các SP.

- Sử dụng hiệu quả, cải tiến các máy, TB gia công, SXVL.

- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý các HĐSX ở các cơ sở SXVL.

- Tổ chức hoạt động NC và CGCN về VL. Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tư duy hệ thống.

- Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức.

      * Thái độ:

         Có tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. Giao tiếp xã hội và làm việc nhóm tốt đáp ứng yêu cầu công việc.

3. Vị trí làm việc sau khi ra trường

- Làm các công việc kỹ thuật CN, QL chất lượng, chỉ đạo SX… tại các đơn vị SX VL gỗ, polyme, compozit, giấy, bột giấy và VLXD.

- Tư vấn CGCN tại các cơ quan, nhà máy thuộc lĩnh vực công nghệ gỗ, giấy, bột giấy, polyme, compozit và VLXD.

- Các cơ quan quản lý, công ty, QL dự án, đơn vị KD, xuất nhập khẩu liên quan đến VL.

- Các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề.

- NCKH  lĩnh vực VL tại các Viện nghiên cứu, cơ quan NC các Bộ, ngành, các trường ĐH và cao đẳng.

 


Chia sẻ