Sách và giáo trình tham khảo giành cho ngành Chế biến Lâm sản

10 tháng 11, 2015
Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, Viện công nghiệp gỗ cung cấp thông tin về danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các sinh viên có nhu...

STT

Tên sách

Tác giả

Nhà Xuất bản

Năm XB

1

100 Mẫu đồ gỗ: Nghệ thuật trang trí nội thất

Thiên Thanh

Đồng Nai

1998

2

108 Kiểu cửa bằng gỗ thông dụng

Trần Thế Trọng

Đồng Nai

1995

3

120 Mẫu cửa gỗ: nghệ thuật trang trí nội thất

Thiên Thanh

Đồng Nai

 

4

Bài giảng Lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản Tập 1

Lê Xuân Tình, Hoàng Thúc Đệ, Trần Ngọc Thiệp

ĐHLN

 

5

Công nghệ chế biến tính gỗ: Sách chuyên khảo

Trần Văn Chứ (chủ biên)

Nông nghiệp

2013

6

Công nghệ chế biến gỗ

Hoàng Tiến Đượng

Nông nghiệp

2010

7

Công nghệ hóa lâm sản

Hoàng Thúc Đệ

Nông nghiệp

1999

8

Công nghệ hóa lâm sản

Hoàng Thúc Đệ, Hà Chu Chử

ĐHLN

 

9

Công nghệ Mộc

Chu Sĩ Hải, Võ Thành Minh

Nông nghiệp

2006

10

Công nghệ sản xuất ván lạng kỹ thuật: Sách chuyên khảo

Trần Văn Chứ (chủ biên)

Nông nghiệp

2015

11

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Trần Ngọc Thiệp, Võ Thành Minh

ĐHLN

 

12

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo T1

Phạm Văn Chương

Nông nghiệp

2005

13

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo tập 2:Ván dăm và ván sợi

Phạm Văn Chương

Nông nghiệp

2013

14

Công nghệ trang sức bề mặt đồ mộc

Trần Văn Chứ

Nông nghiệp

2007

15

Công nghệ trang sức vật liệu gỗ

Trần Văn Chứ

Nông nghiệp

2004

16

Công nghệ uốn gỗ: Sách chuyên khảo

Vũ Huy Đại

Nông nghiệp

2011

17

Công nghệ xẻ

Trần Ngọc Thiệp, Nguyễn Phan Thiết

Nông nghiệp

 

18

Công nghệ xẻ mộc tập 2

Trần Ngọc Thiệp, Võ Thành Minh

ĐHLN

 

19

Cơ giới hóa và tự động hóa trong chế biến lâm sản tập 2

Trần Ngọc Thiệp

ĐHLN

 

20

Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza

 

KHKT

2003

21

Cơ sở tính toán thiết kế máy và thiết bị gia công gỗ

Hoàng Việt, Hoàng Thị Thúy Nga

Nông nghiệp

2010

22

Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ: Sách Tham khảo

Trần Văn Chứ, Vũ Mạnh Tường

Nông nghiệp

2014

23

Dẫn động và điều khiển bằng thủy khí trong chế biến gỗ

Hoàng Việt

Nông nghiệp

2014

24

Giáo trình công nghệ chế biến hóa học gỗ

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Quang Diễn, Cao Quốc An

Nông nghiệp

2014

25

Giáo trình công nghệ sấy gỗ

Vũ Huy Đại (chủ biên), Tạ Phương Hoa…

Nông nghiệp

2014

26

Keo dán gỗ

Phạm Văn Chương (chủ biên), Nguyễn Trọng Kiên

Nông nghiệp

2013

27

Keo dán và chất phủ: Sách chuyên khảo

Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Nguyễn Văn Thuận

Nông nghiệp

2012

28

Kỹ thuật an toàn và môi trường trong chế biến lâm sản

Hoàng Tiến Đượng

Nông nghiệp

2013

29

Khoa học gỗ

Lê Xuân Tình

Nông nghiệp

2010

30

Khoa học gỗ ứng dụng: Sách tham khảo

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường

Nông nghiệp

2013

31

Màu sắc trong thiết kế nội thất

Trần Văn Chứ, Lý Tuấn Trường

Nông nghiệp

2015

32

Máy và thiết bị gia công gỗ Tập 1

Hoàng Hữu Nguyên

Nông nghiệp

2005

33

Nguyên lý thiết kế nhà máy chế biến gỗ

Hoàng Tiến Đượng

Nông nghiệp

2010

34

Plywood and veneer-based products: manufaturing practice

Richard F. Baldwwin

Miller Freeman

1995

35

Quản lý và kiểm định chất lượng sản phẩm đồ gỗ

Trần Văn Chứ (chủ biên)

Nông nghiệp

2014

36

Tự động hóa trong chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Hoàng Hữu Nguyên

Nông nghiệp

2006

37

Thiết kế xanh

Trần Văn Chứ, Lý Tuấn Trường

Nông nghiệp

2015

38

Trang sức bề mặt ván nhân tạo

Zhang Qin Li, Trần Ngọc Thiệp (biên dịch)

Lâm nghiệp Trung Quốc

2003

39

Trang trí nội thất kiến trúc hiện đại

Thiên Thanh

Văn hóa thông tin

1997

40

Vật liệu nội thất

Trần Văn Chứ, Nguyễn Thị Hương Giang

Nông nghiệp

2011

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ

Article Summary Article Summary