Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2

16 tháng 6, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2 với các thông tin:

   1. Chuyên ngành tuyển sinh, dự kiến chỉ tiêu, thời gian đào tạo:

   Trong đó: Ngành Kỹ thuật Chế biến Lâm sản với chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 10, thời gian đào tạo 02 năm

   2. Các môn thi tuyển

   3. Đối tượng và điều kiện dự thi

   4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

   5. Hồ sơ dự thi

   6. Thời gian  nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, thi tuyển, công bố kết quả, khai giảng.

Chi tiết thông báo tuyển sinh, xem trong file kèm theo dưới đây.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2

 

Nguồn: VNUF


Chia sẻ