Thông báo về Kế hoạch bảo vệ luận án Tiến sỹ của NCS Oudone Sichaleune

21 tháng 4, 2017

  Thực hiện kế hoạch đào tạo tiến sĩ theo Thông báo số 41/TB-ĐHLN-ĐTSĐH, ngày 20/4/2017 của Phòng Đào tạo Sau Đại học, Viện Công nghiệp gỗ xin thông báo tới cán bộ, giáo viên, các nhà khoa học, những người quan tâm trong và ngoài Viện về kế hoạch bảo vệ luận án của Nghiên cứu sinh như sau:

     - Họ tên Nghiên cứu sinh: Oudone Schaleune.

     - Chuyên ngành: Kỹ thuật Chế biến Lâm sản.

     - Tên luận án: Nghiên cứu một số yếu tố của công nghệ xử lý biến dạng gỗ xẻ Bạch đàn trắng bằng phương pháp xẻ.

     - Thời gian tổ chức: Từ 08h00, ngày 11/5/2017.

     - Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Nguồn: Phòng ĐTSĐH


Chia sẻ