Quyết định về việc giao đề tài Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K58 Viện Công nghiệp gỗ

24 tháng 11, 2016
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường và của Viện Công nghiệp gỗ trong năm học 2016 -2017, căn cứ sự thống nhất trong cuộc họp cán bộ chủ chốt về việc chuẩn bị triển khai đề tài KLTN, Để sinh viên sớm đề xuất tên đề tài KLTN và có thể xây dựng được nội dung nghiên cứu ngay trong đợt đi thực tập kỹ thuật 2 tại Quy Nhơn, Bình định. Trên cơ sở danh sách đăng ký tên đề tài KLTN của sinh viên và sự phân công giáo viên hướng dẫn, Viện Công nghiệp gỗ đã làm Quyết định giao đề tài KLTN cho sinh viên K58 cụ thể như sau:

 


Chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

Quyết định giao đề tài KLTN cho K58

Danh sách đăng ký tên đề tài KLTN (Cập nhật 28.02.2017)

 


Chia sẻ