Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ năm 2019 đợt 1

28 tháng 12, 2018

 

   Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo: Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019, đợt 1 với các thông tin:

     1. Tên chuyên ngành: Công nghệ Chế biến Lâm sản

     2. Chỉ tiêu:  17.

    3. Địa chỉ liên hệ: Phòng 205, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội. ĐT: 02433 821 003 (CV: Nguyễn Tuấn Anh - 0975.0290.522)

Nội dung chi tiết của thông báo, thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đề nghị thí sinh xem file đính kèm:

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ năm 2019, đợt 1


Chia sẻ