Bản cam kết của Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp

24 tháng 4, 2019
Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ cam kết với các đối tượng người học sẽ đăng ký và tham gia học tại các ngành học của Viện Công nghiệp gỗ như: Chế biến Lâm sản, Công nghệ vật liệu, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Công nghiệp. Chi tiết cụ thể theo cam kế sau:


Chia sẻ