Danh mục một số hoạt động về Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong những năm gần đây

20 tháng 4, 2017
Viện Công nghiệp gỗ hiện nay hay Khoa Chế biến Lâm sản và Trung tâm CNR trước đây, với chức năng nhiệm vụ cùng năng lực về cơ sở vất chất, chuyên môn của mình đã thực hiện được nhiều công việc về tư vấn - CGCN. Sau đây là bảng tổng hợp giới thiệu một số hợp đồng tiêu biểu của Viện trong những năm qua.

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

 

TT

Tên hợp đồng, dịch vụ

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện‎

 

Nội dung, kết quả tư vấn, dịch vụ

1

Công ty TNHH Đông Thành

2007

Lương Sơn - Hòa Bình

T­ư vấn lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

2

 Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh

2008

Hương Sơn - Hà Tĩnh

T­ưvấn lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

3

Công ty Phát triển miền núi - Nghệ An

2008

TP Vinh - Nghệ an

T­ư vấn lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

4

Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn

2007

TX Bắc Kạn

T­ư vấn lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

5

Công ty  Cổ phần Sa Hà Bắc - Bắc Kạn

2009

TX Bắc Kạn

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

6

Công ty MDF - Tân An, Hòa Bình

2011

Lạc Thủy - Hòa Bình

Tư vấn đánh giá tác động môi trường

7

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

2012

Hà Tĩnh

Tư vấn thành lập Nhà máy chế biến gỗ tiêu dùng và xuất khẩu Kỳ Anh

8

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV

2016

Đà Lạt – Lâm Đồng

Quy trình vệ sinh Mộc bản bằng kỹ thuật hiện đại


Chia sẻ