Hợp tác
Thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp với các Doanh nghiệp và Hiệp hội gỗ 9 tháng 2, 2017

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội, đồng thời gắn hoạt động đào tạo của nhà trường với với sự phát triển của các doanh nghiệp.

Đọc tiếp
Hội thảo quốc tế về thương mại ván sàn công nghiệp tại Trung Quốc 31 tháng 10, 2016

Nhận lời mời của Viện nghiên cứu Lâm nghiệp Trung Quốc, Trường Đại học Lâm nghiệp đã cử TS. Nguyễn Trọng Kiên, P.GĐ Trung tâm thí nghiệm và PTCN – Viện Công nghiệp gỗ tham gia Hội thảo Quốc tế về Ván...

Đọc tiếp
Trao đổi chuyên môn của Viện Công nghiệp gỗ với trường Đại học Tây Hung ga ri 25 tháng 10, 2016

Nằm trong chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai trường trường Đại học Lâm nghiệp với trường Đại học Tây Hung ga ri. Ngày 25/10/2016, đoàn công tác của trường Đại học Tây Hung...

Đọc tiếp
Showing 1 - 10 of 12 results.
of 2