Viện Công nghiệp gỗ tổ chức trao dổi chuyên môn với thực tập sinh người CHLB Đức

20 tháng 10, 2016
Thực hiện kế hoach Hợp tác Quốc tế về đào tạo, từ ngày 06/10 đến 15/10/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiếp nhận 03 sinh viên Quốc tế đến thực tập tại trường trong đó có 01 nữ sinh viên người CHLB...

 

   Theo kế hoạch đã được xác lập giữa thực tập sinh Marlene Cramer với Lãnh đạo Viện và Trung tâm TNTH, đơnvị quản lý trực tiếp về chuyên môn với thực tập sinh, ngày 20/10/2016 Viện Công nghiệp gỗ tổ chức buổi trao đổi chuyên môn với thực tập sinh.

   Tại buổi trao đổi, Thực tập sinh Marlene Cramer đã trình bày một số thông tin cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của trường, vị trí địa lý và một số cơ sở đào tạo, thực hành mà trường hiện có, khung chương trình đào tạo của trường và ngành học mà thực tập sinh đang theo học.

   Trong buổi trao đổi, các giáo viên chuyên môn Viên Công nghiệp gỗ cũng trao đổi với thực tập sinh về: Kế hoạch triển khai công việc chuyên môn; các nội dung đào tạo chuyên môn ngành học của từng trường; dự kiến tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho các đối tượng là cán bộ giáo viên, sinh viên và trẻ em; các kế hoạch tham gia hoạt động phong trào của Viện, của Trường. 

   Buổi trao đổi chuyên môn diễn ra trong không khí cởi mở và thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh trong buổi trao đổi chuyên môn

Tác giả: P.TH

Nguồn: WIC

 

 

 


Chia sẻ