Tổ chức sinh hoạt học thuật học kỳ 1, năm học 2018 – 2019

25 tháng 12, 2019

   Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất trong năm học 2019 -2020 và quyết định số 2183/QĐ-ĐHLN-KHCN, ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt học thuật khoa học năm học 2019 – 2020 (Đợt 1).

   Ngày 24/12/2019, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã tổ chức buổi sinh hoạt để các báo cáo viên trình bày và chia sẻ một số kết quả nghiên cứu hoặc các kiến thức chuyên môn đã thu thập được từ việc đi thực tế hay tham gia các Hội thảo.

   Tham gia buổi báo cáo sinh hoạt học thuật gồm có các thầy cô là thành viên của Hội đồng KH&ĐT, các báo cáo viên  và toàn thể đội ngũ giáo viên, kỹ sư HDTH trong Viện.

   Thực hiện báo cáo đợt 1 năm học 2019-2020 có 07 chuyên đề do 06 báo cáo viên trình bày. Nội dung chính của các báo cáo sinh hoạt học thuật phần lớn trình bày về những kết quả nghiên cứu mà các giáo viên đã và đang tham gia; đổi mới phương pháp giảng dạy; những chia sẻ chuyên môn về các vấn đề trong lĩnh vực Chế biến Lâm sản mà thực tế sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống xã hội đang quan tâm.

   Tại buổi sinh hoạt học thuật, đa số các thầy cô tham gia đều đánh giá cao những kết quả nghiên cứu đạt được, những kiến thức chuyên môn được tích luỹ khi tham gia hội thảo, tập huấn, khảo sát thực tế mà báo cáo viên đã trình bày.

   Buổi sinh hoạt học thuật ngoài giá trị chia sẻ về mặt chuyên môn thì đây là dịp tạo ra thói quen để tăng cường năng lực nghiên cứu, khả năng tìm hiểu và thu thập kiến thức chuyên môn ngoài xã hội cho đội ngũ giáo viên, kỹ sư HDTH, nhằm không ngừng nâng  cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo sinh hoạt học thuật

Tác giả: PTH

 

 


Chia sẻ