Hội nghị cán bộ viên chức Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất năm 2019

30 tháng 12, 2019

   Thực hiện thông báo số 2577/TB-ĐHLN-HCTH ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về kế hoạch và giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức hội nghị CBVC Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019; được sự thống nhất của Lãnh đạo và BCH Công đoàn, ngày 27 tháng 12 năm 2019, Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã triệu tập và tổ chức hội nghị CBVC năm 2019. Nội dung của hội nghị nhằm tổng kết các kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

   Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Trường có PGS.TS. Cao Quốc An, Phó BT Đảng uỷ, CTHĐ Trường. Về phía Viện Công nghiệp gỗ có PGS,TS Lý Tuấn Trường, Viện trưởng; TS. Phan Duy Hưng, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Trọng Kiên, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể CBVC Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất hiện đang làm việc tại Viện.

   Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Cao Quốc An đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị cần tập trung thảo luận vào các vấn đề về nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh hoạt động NCKH và CGCN; nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KHCN, dịch vụ sản xuất; thay đổi tư duy để thích ứng với công việc trong lộ trình hướng tới tự chủ của đơn vị ...

   Tại Hội nghị, mọi người đã tập trung lắng nghe, thảo luận và góp ý: (1) Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Trường ĐHLN; (2) Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Viện CNG&NT; (3) Báo cáo tài chính của Viện năm 2019; (4) Bổ sung, chỉnh sửa QCCTNB năm 2020 của Nhà trường.

   Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí cao với những mục tiêu đặt ra trong năm 2020. Tin tưởng rằng, với tiềm lực sẵn có về đội ngũ và cơ sở vật chất cùng những kinh nghiệm thực tế, CBVC Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất sẽ thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Một số hình ảnh diễn ra trong hội nghị

 

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ