Thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở, năm 2020

9 tháng 1, 2020

 

   Thực hiện Quyết định số 2759/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 30/12/2019 về việc thành lập Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2020, ngày 09/01/2020, tại Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Hội đồng đã tổ chức họp, thẩm định đề cương cho 02 nhiệm vụ với 02 Hội đồng gồm các thành viên:

  1. GS.TS. Phạm Văn Chương;
  2. PGS.TS.Lý Tuấn Trường;
  3. PGS.TS. Nguyễn T.Minh Nguyệt;
  4. PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa;
  5. TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền;
  6. TS. Nguyễn Trọng Kiên;
  7. TS. Phan Duy Hưng;

   Tham gia buổi thẩm định đề cương có chủ trì các nhiệm vụ NCKH và cộng tác viên; thành viên Hội đồng; các cán bộ, giáo viên. 

   Năm 2020, Số nhiệm vụ NCKH đăng ký theo đơn vị chuyên môn tại Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đủ điều kiện để thẩm định đề cương gồm 02 đề tài. Cụ thể:

   -"Nghiên cứu thiết kế mô phỏng quy trình sản xuất và lắp đặt sản phẩm đồ gỗ nội thất" do ThS. Lê Xuân Ngọc chủ trì.

   - "Nghiên cứu thử nghiệm tạo vật liệu ép lớp từ nguyên liệu kết hợp gỗ và tre" do GVC.TS. Phan Duy Hưng chủ trì.

   Tất cả các đề tài đều phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, học tập và quảng bá của Viện. Kết quả thẩm định: Tất cả các nhiệm vụ NCKH đều được đánh giá cao vì đáp ứng tốt các yêu cầu về phục vụ đào tạo, phát triển KHCN của Viện và Nhà trường.

Một số hình ảnh chính trong buổi thẩm định đề cương

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ