Giới thiệu tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017

16 tháng 7, 2017

TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG GỖ KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) TRONG SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH DẠNG FINGER JOIN.

Người hướng dẫn: NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Chương

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phong, Vũ Thị Phượng, Vũ Xuân Hoàng, Lê Xuân Điệp

Kết qủa nghiên cứu của đề tài theo file đính kèm sau

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017


Chia sẻ

Tin nổi bật