Kế hoạch tổ chức nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2016 - 2017

19 tháng 4, 2017

     Thực hiện kế hoạch đào tạo, NCKH trong năm học 2016 - 2017 và triển khai kế hoạch theo thông báo của Nhà trưòng về việc nghiệm thu các CĐ NCKH sinh viên, Viện Công nghiệp gỗ đã tiến hành thành lập Hội đồng nghiệm thu, lập danh sách các chuyên đề cùng thời gian nghiệm thu như sau:

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 09/QĐ-CNG-TH, ngày 19/4/2017)

  1. Danh sách Hội đồng Viện Công nghiệp gỗ

TT

Họ và tên

Chức vụ trong HĐ

1

GS.TS. Phạm Văn Chương

Chủ tịch HĐ

2

TS. Tống Thị Phượng

Thư ký

3

PGS.TS. Hoàng Việt

Uỷ viên

4

TS. Hoàng Tiến Đượng

Uỷ viên

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Uỷ viên

6

TS. Tạ Thị Phương Hoa

Uỷ viên

7

TS. Vũ Mạnh Tường

Uỷ viên

8

TS. Nguyễn Trọng Kiên

Uỷ viên

9

TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền

Uỷ viên

10

ThS. Phạm Thị Ánh Hồng

Uỷ viên

11

ThS. Nguyễn Thị Yên

Uỷ viên

 

2. Danh sách công trình và thời gian nghiệm thu

2.1. Hội đồng 1 ( Văn phòng, Viện Công nghiệp gỗ, nhà T8)

TT

Tên chuyên đề

Sinh viên thực hiện

Thời gian nghiệm thu

Danh sách tiểu Ban

Chức danh

 

 

1

Nghiên cứu sử dụng gỗ Quế sau khai thác làm thiết bị dạy học

Nguyễn Thị Loan

 

Từ 7h30 đến 8h10

Ngày 04/5/2017

GS.TS.Phạm Văn Chương

TS. Tống Thị Phượng

TS.Hoàng Tiến Đượng

ThS. Nguyễn Thị Yên

ThS. Phạm Thị Ánh Hồng

CTHĐ

TK

PB1

PB2

UV

Đinh Khắc Quảng

Vũ Văn Đốc

Trần Thế Toàn

Nguyễn Văn Truyền

 

 

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhựa thông đến chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ

Đỗ Hữu Tài

 

Từ 8h10 đến 8h50

Ngày 04/5/2017

GS.TS.Phạm Văn Chương

TS. Tống Thị Phượng

TS. Hoàng Tiến Đượng

TS. Tạ Thị Phương Hoa

ThS. Nguyễn Thị Yên

CTHĐ

TK

PB1

PB2

UV

Nguyễn Thuý Quỳnh

Nguyễn Thị Thoa

Phan Văn Huy

 

 

3

Bước đầu nghiên cứu tạo vật liệu compozit từ gỗ Bồ đề và nhựa Epoxy

Nguyễn Văn Cường

 

Từ 8h50 đến 9h30

Ngày 04/5/2017

GS.TS.Phạm Văn Chương

TS. Tống Thị Phượng

TS. Hoàng Tiến Đượng

TS. Tạ Thị Phương Hoa

ThS. Nguyễn Thị Yên

CTHĐ

TK

PB1

PB2

UV

Đôn Văn Thành

Hoàng Văn Chung

Trần Văn Công

Hoàng Đình Duy

4

Nghiên cứu sử dụng keo CMC (Carboxyl methyl cenlulose) trong sản xuất ván dán thân thiện với môi trường

Trần văn Nga

 

 

Từ 9h30 đến 10h10

Ngày 04/5/2017

GS.TS.Phạm Văn Chương

TS. Tống Thị Phượng

TS. Hoàng Tiến Đượng

TS. Tạ Thị Phương Hoa

ThS. Nguyễn Thị Yên

CTHĐ

TK

PB1

PB2

UV

Nguyễn Nhữ Thái

 

Bùi Văn An

 

2.2. Hi đồng 2 ( Phòng 108, Vin Công nghip g, nhà T8)

TT

Tên chuyên đề

Sinh viên thực hiện

Thời gian nghiệm thu

Danh sách tiểu Ban

Chức danh

 

 

 

1

Đánh giá tiềm năng sử dụng gỗ Keo tai tượng (Acasia mangium) và gỗ Keo lai (Acasia auriculiformis  x mangium) để sản xuất ván ghép thanh

Vũ Xuân Hoàng

 

Từ 7h30 đến 8h10

Ngày 04/5/2017

PGS.TS.Hoàng Việt

TS. Nguyễn T.T.Hiền

TS. Nguyễn Trọng Kiên

TS. Vũ Mạnh Tường

PGS.TS. Ng.T.M.Nguyệt

CTHĐ

TK

PB1

PB2

UV

Nguyễn Thị Phong

Vũ Thị Phượng

Lê Xuân Điệp

 

 

2

Xác định ảnh hưởng của thuốc bảo quản đến một số tính chất của gỗ Keo tai tượng (Acasia mangium) sử dụng ngoài trời

Đỗ Trọng lực

 

 

Từ 8h10 đến 8h50

Ngày 04/5/2017

PGS.TS.Hoàng Việt

TS. Nguyễn T.T.Hiền

TS. Nguyễn Trọng Kiên

PGS.TS. Ng.T.M.Nguyệt

TS. Vũ Mạnh Tường

 

CTHĐ

TK

PB1

PB2

UV

Bùi Thị Diệu Linh

Vương Thị Nguyệt Linh

Đinh Ngọc Tùng

3

Nghiên cứu cấu tạo bột giấy từ bã mía sử dụng phương pháp nấu thân thiện mới môi trường.

Lê Thị Hoài

Từ 8h50 đến 9h30

Ngày 04/5/2017

PGS.TS.Hoàng Việt

TS. Nguyễn T.T.Hiền

TS. Nguyễn Trọng Kiên

TS. Vũ Mạnh Tường

ThS. Phạm T.Ánh Hồng

CTHĐ

TK

PB1

PB2

UV

Phạm Hằng Nga

Đỗ Duy Khánh

 

Ghi Chú:

  • Thư ký HĐ thu 02 bản in báo cáo CĐ NCKH gửi cho 02 phản biện trước thời gian tổ chức 02 ngày.
  • Sinh viên trình bày tóm tắt kết quả công trình nghiên cứu trên Powerpoint. Thời gian trình bày tối đa 12 phút.
  • Thành viên tiểu Ban nhận xét phản biện và thảo luận. Thời gian tối đa 25 phút.
  • Các biểu mẫu được đăng tải trên website Phòng KHCN.

Quyết định thành lập Hội đồng, danh sách công trình nghiệm thu theo file kèm theo dưới đây:

Quyết định thành lập Hội đồng và danh sách công trình, thời gian nghiệm thu

Nguồn P.TH

 


Chia sẻ

Tin nổi bật