Giới thiệu tóm tắt Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017

16 tháng 7, 2017

Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU  SỬ DỤNG GỖ QUẾ  (Cinnamomum cassia Bl.) SAU KHAI THÁC VỎ LÀM THIẾT BỊ DẠY HỌC

Người hướng dẫn: TS. Tạ Thị Phương Hoa

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Loan, Vũ Văn Đốc, Nguyễn Văn Truyền, Đinh Khắc Quảng

Nội dung tóm tắt kết quả nghiên cứu có trong file đính kèm:

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng gỗ quế sau khai thác làm thiết bị dạy học


Chia sẻ

Tin nổi bật