Nghiên cứu
Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016 31 tháng 10, 2016

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về hoạt động NCKH trong sinh viên, tối 24/5/2016, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học sinh viên lần thứ 24 năm học...

Đọc tiếp
Danh sách sinh viên đăng ký NCKH năm học 2016 - 2017 30 tháng 9, 2016

Thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động Khoa học sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2016, Hiểu được những lợi ích trong việc tham gia nghiên cứu khoa học, được sự tuyên truyền mạnh mẽ của...

Đọc tiếp
Danh mục một số bài báo đăng trên tạp chí, kỷ yếu năm 2015 12 tháng 1, 2016

Để sinh viên có thêm các tư liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu, Viện Công nghiệp gỗ xin được cung cấp danh mục một số bài báo và báo cáo khoa học của các thầy/cô trong viện được đăng...

Đọc tiếp
Cơ sở dữ liệu về cấu tạo thô đại của một số loại gỗ phổ biến tại Việt Nam 10 tháng 3, 2014

Ở Việt Nam có tổng số 4544 loài cây bao gồm các loài cây như lấy gỗ, cây làm thuốc, làm cảnh và cây thân thảo …Riêng các loài cây vừa lấy gỗ vừa làm thuốc hoặc vừa lấy gỗ vừa làm cảnh hoặc ngoài...

Đọc tiếp
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ uốn gỗ tạo chi tiết cong công năng và mỹ nghệ sản xuất đồ mộc quy mô vừa nhỏ 7 tháng 12, 2013

Sáng ngày 1/12/2012 tại công ty TNHH Cường Hiên xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyển giao Công nghệ uốn gỗ tự nhiên cho huyện Thạch thất. Đây là...

Đọc tiếp