Thông báo về kế hoạch triển khai Khoá luận tốt nghiệp cho K59 CBLS

7 tháng 12, 2017
Để sinh viên nắm được kế hoạch triển khai Khoá luận tốt nghiệp, từ đó bố trí thực hiện các nội dung thực tập cho hợp lý, Viện Công nghiệp gỗ gửi tới các thầy cô và toàn thể sinh viên K59 thông báo

 


Chia sẻ