Quyết định về việc khen thưởng sinh viên toàn khoá học

30 tháng 6, 2017

   Viện Công nghiệp gỗ gửi tới các em sinh viên K58 CBLS và K58 CNVL, khoá học 2013 - 2017 quyết định của Nhà trường về việc khen thưởng sinh viên K57, K58, K60 liên thông (tốt nghiệp đợt 2 năm 2017) đạt thành tích trong học tập và công tác toàn khoá học.

   Danh sách sinh viên K58 Viện Công nghiệp gỗ được khen thưởng gồm:

   1. Sinh viên giỏi toàn khoá:

     1. Lý Văn Chỉnh: K58 CBLS

     2. Nguyễn Thị Duyên: K58 CBLS

     3. Hồ Văn Linh: K58 CBLS

     4. Phạm Thị Dung: K58 CBLS

     5. Kiều Thị Anh: K58 CBLS

   2. Sinh viên khá toàn khoá:

     1. Hoàng Thị Hiền

     2. Lê Đoàn

     3. Nguyễn Thị Lan Anh

Thông tin chi tiết của quyết định xem trong file kèm theo dưới đây:

Quyết định khen thưởng sinh viên toàn khoá học

Nguồn: VNUF 


Chia sẻ