Thông báo Vv xét và trao học bổng cho sinh viên Viện Công nghiệp gỗ

11 tháng 10, 2018

 

Mẫu văn bản liên quan theo các file đính kèm dưới đây:

1. Thông báo về việc xét và trao học bổng của Viện

2. Tờ khai xét học bổng khuyến học cho HS nghèo vượt khó

3. Tờ khai trao học bổng cho học sinh có KQ thi đầu vào cao nhất

4. Biên bản họp lớp về bình xét học bổng.

 

Tác giả: PTH 

 


Chia sẻ