Sinh viên
Thông báo về kế hoạch triển khai Khoá luận tốt nghiệp cho K59 CBLS 7 tháng 12, 2017

Để sinh viên nắm được kế hoạch triển khai Khoá luận tốt nghiệp, từ đó bố trí thực hiện các nội dung thực tập cho hợp lý, Viện Công nghiệp gỗ gửi tới các thầy cô và toàn thể sinh viên K59 thông báo

Đọc tiếp
Giới thiệu danh mục Khoá luận tốt nghiệp đã thực hiện của sinh viên K56, K57 và K58 Chế biến Lâm sản 18 tháng 10, 2017

Nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và triển khai Khoá luận tốt nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ công bố danh mục tên các khoá luận...

Đọc tiếp