Họp lần 1 Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ CBLS

18 tháng 5, 2018

 

   Thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản và Quyết định số 864/QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 27/4/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đổng TĐG chương trình đào tạo, ngày 18/5/2018 Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến lâm sản đã tổ chức họp định kỳ lần một với các nội dung: Công bố các quyết định, thống nhất kế hoạch triển khai đánh giá ngoài và phân công nhiệm vụ cho các nhóm giúp việc.

   Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Xuân Phương, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; các uỷ viên là lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCL, Trưởng các Bộ môn của Viện Công nghiệp gỗ; các thành viên Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách.

   Mở đầu cuộc họp, PGS.TS. Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì cuộc họp đã có lời phát biểu giới thiệu mục đích, nội dung công tác đánh giá chương trình đào tạo của một số ngành trong Trường trong đó có ngành Công nghệ chế biến Lâm sản; một số việc cần lưu ý trong quá trình triển khai đánh giá chương trình đào tạo.

   Thay mặt Phòng KT&ĐBCL, TS. Trịnh Hiền Mai đã công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và các nhóm giúp việc, đồng thời phổ biến kế hoạch thực hiện, một số thông tin tham khảo cùng công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

   Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng là lãnh đạo Viện, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các bộ môn đã có những chia sẻ về khó khăn, bất cập sẽ gặp phải trong quá trình thu thập minh chứng. Tuy nhiên cần phải bám sát các văn bản hướng dẫn trong quá trình thực hiện.

   Cuộc họp định kỳ lần một đã kết thúc theo đúng chương trình, kế hoạch và mục đích đặt ra.

 

Một số hình ảnh diễn ra trong cuộc họp

Tác giả: PTH

 

 

 


Chia sẻ