Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Phước

25 tháng 4, 2020

 

     Thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu của NCS Lê Ngọc Phước trong thời gian triển khai luận án Tiến sỹ tại cơ sở đào tạo, ngày 25/4/2020, Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cho NCS Lê Ngọc Phước, khoá đào tạo: 2016-2020, ngành kỹ thuật chế biến lâm sản bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở với tên luận án:

     "Nâng cao chất lượng gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) bằng phương pháp nhiệt - cơ để sản xuất ván sàn". Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Xuân Phương, GS.TS. Phạm Văn Chương.

     Về dự buổi bảo vệ luận án của NCS có: Các thành viên Hội đồng; nghiên cứu sinh Lê Ngọc Phước; chuyên viên Phòng ĐT SĐH; giáo viên hướng dẫn; các cán bộ giảng viên Viện CNG&NT, NCS và những người quan tâm.

     Sau các thủ tục nghi thức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên Hội đồng là phần trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được trong luận văn nghiên cứu của NCS.

     Kết thúc phần  báo cáo của NCS, Hội đồng đã lắng nghe báo cáo góp ý của Phản biện và các thành viên trong Hội đồng; ý kiến giải thích và trả lời của NCS.

     Kết quả nghiên cứu trong luận văn của NCS đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao, đảm bảo mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra và đủ điều kiện cho bảo vệ trước Hội đồng. Hội đồng cũng đã chỉ ra một số hạn chế về nội dung nghiên cứu cần chỉnh sửa, hoàn thiện và bổ sung.

     Buổi bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Lê Ngọc Phước kết thúc thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Khai mạc buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Trần Văn Chứ, CTHĐ phát biểu

NCS Lê Ngọc Phước báo cáo

Khung cảnh chung buổi bảo vệ

Chụp ảnh lưu niệm

 

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ