Họp định kỳ lần 3 Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo

4 tháng 9, 2018

 

     Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản, ngày 31/8/2018, Hội đồng TĐG và các nhóm chuyên trách của Viện Công nghiệp gỗ đã tổ chức họp định kỳ lần 3 với nội dung: Báo cáo kết quả đã thực hiện, các vướng mắc và công việc tiếp tục triển khai Tự đánh giá theo kế hoạch.

     Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Lê Xuân Phương, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; TS. Trịnh Hiện Mai, Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCL; các thành viên của HĐ TĐG, Ban thư ký và tổ công tác chuyên trách.

     Mở đầu cuộc họp, PCT thường trực HĐ TĐG - PGS.TS. Lê Xuân Phương đã nhắc lại kế hoạch hoạt động, yêu cầu sản phẩm đạt được trong hoạt động TĐG của Viện đến ngày 31/8.

     Tại cuộc họp này, các nhóm đã báo cáo công việc mà nhóm triển khai trong thời gian vừa qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc thu thập các minh chứng. Thay mặt Phòng KT&ĐBCL, TS. Trịnh Hiền Mai đã nhắc lại một số chú ý cần thống nhất khi sắp xếp, mã hóa và bổ sung thông tin khi lập danh mục các minh chứng, viết báo cáo TĐG.

     Kết luận cuộc họp, Viện trưởng đã giao nhiệm vụ cho các nhóm phụ trách các tiêu chuẩn, Ban thư ký, tổ CTCT trên cơ sở kế hoạch đã phê duyệt, cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh diễn ra trong cuộc họp

Tác giả: PTH

 

 


Chia sẻ