Sinh hoạt học thuật của NCS tại Viện Công nghiệp gỗ

1 tháng 6, 2017

   Thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ về nhiệm vụ sinh hoạt chuyên môn của NCS trong thời gian triển khai luận án tại cơ sở đào tạo; Căn cứ kế hoạch thực hiện các nội dung nghiên cứu trong luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Việt Hưng, ngành Kỹ thuật Chế biến Lâm sản tại Viện Công nghiệp gỗ. Ngày 01/6/2017, Viện Công nghiệp gỗ đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật theo định kỳ để NCS báo cáo các kết quả nghiên cứu đã thực hiện tại bộ môn Khoa học gỗ.

   Đây là một hoạt động chuyên môn nằm trong kế hoạch hoạt động chung của Viện Công nghiệp gỗ nhằm giúp cho các bộ, giáo viên trong toàn Viện nắm được các hoạt động chuyên môn của NCS, đồng thời có thể góp ý, tạo điều kiện cho NCS hoàn thiện nội dung nghiên của mình một cách tốt nhất .

 

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt học thuật của NCS Nguyễn Việt Hưng

 

 

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: P.TH


Chia sẻ