Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh

9 tháng 8, 2017

   Thực hiện từng bước các nội dung quy định trong quá trình triển khai học tập và làm luận án Tiến sĩ của các NCS tại cơ sở đào tạo, ngày 09/8/2017, Hội đồng bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ Trường đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương nghiên cứu cho 03 NCS ngành Kỹ thuật Chế biến Lâm sản tại Viện Công nghiệp gỗ.

   Tham gia Hội đồng có: GS.TS. Phạm Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng; TS. Hoàng Tiến Đượng, ủy viên – thư ký, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ủy viên; TS. Vũ Mạnh Tường, uỷ viên. Các NCS tham gia bảo vệ đề cương gồm có: ThS. Lê Ngọc Phước, giảng viên Viện Công nghiệp gỗ - Trường Đại học Lâm nghiệp; ThS. Nguyễn Thị Thuận, giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai; ThS. Nguyễn Văn Huyến, chuyên viên Phòng Đào tạo – Trường Đại học Lâm nghiệp.

   Mở đầu buổi bảo vệ, GS.TS. Phạm Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng đã trình bày các thủ tục cần thiết và nhắc nhở NCS về cách trình bày những nội dung quan trọng trong đề cương nghiên cứu của mình.

   Tiếp theo, lần lượt các NCS trình bày nội dung của đề cương nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu của các NCS sau khi trình bày đã nhận được sự đóng góp hết sức nghiêm túc, thẳng thắn và tâm huyết của các thầy cô trong Hội đồng. Điều này hết sức cần thiết vì nó giúp cho NCS xác định được hướng nghiên cứu đúng đắn, mục tiêu nghiên cứu cụ thể và khối lượng công việc cần thực hiện trong quá trình triển khai luận án được hợp lý, khoa học.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ đề cương của NCS

GS.TS. Phạm Văn Chương, CTHĐ phát biểu

 

NCS Lê Ngọc Phước trình bày

 

NCS Nguyễn Thị Thuận trình bày

 

NCS Nguyễn Văn Huyến trình bày

 

Hội đồng làm việc

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: P.TH


Chia sẻ