Đại hội Công đoàn Viện Công nghiệp gỗ, nhiệm kỳ 2017 - 2022

24 tháng 8, 2017

   Thực hiện kế hoạch số 21/KH-CĐ ngày 09/5/2017 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp tiến tới Đại hội V Công đoàn NN&PTNT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

   Được sự đồng ý của BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, sự chỉ đạo của cấp Uỷ Viện Công nghiệp gỗ, ngày 23/8/2017, Công đoàn Viện Công nghiệp gỗ đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

   Về dự với Đại hội có: Đồng chí Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ; Đồng chí Hoàng Việt, Bí thư Chi bộ; Toàn thể Công đoàn viên Viện Công nghiệp gỗ.

   Nội dung của Đại hội là tổng kết các kết quả hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

   Tại Đại hội, mọi người đẵ lắng nghe và thảo luận các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn Viện Công nghiệp gỗ; Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Viện; Báo cáo tổng kết của Công đoàn Trường; Góp ý sửa đổi, bổ sung luật Công đoàn Việt nam. Các ý kiến góp ý phần lớn đề cập đến: Vai trò của Công đoàn trong việc tham gia quản lý, giám sát hoạt động của đơn vị; Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Tham gia trong công tác Thi đua – Khen thưởng; Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. 

   Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với các thành viên ưu tú, có nhiều năng lực trong công tác hoạt động phong trào, đồng thời bầu ra các đại biểu có uy tín tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

   Đại hội Công đoàn Viện Công nghiệp gỗ nhiệm kỳ 2017 – 2022 kết thúc thành công tốt đẹp. Tin tưởng chắc chắn rằng, BCH khoá mới với những tư duy mới sẽ thực hiện tốt hơn vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, làm phong phú hơn đời sống CBVC và thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. 

Một số hình ảnh của Đại hội

Đọc các báo cáo tổng kết

Phát biểu góp ý các báo cáo

Không khí chung của Đại hội

Tác giả: P.TH

Nguồn P.TH

 


Chia sẻ