Viện Công nghiệp gỗ tổ chức sinh hoạt học thuật học kỳ I, năm học 2017-2018

21 tháng 12, 2017

 

     Thực hiện kế hoạch về nghiên cứu khoa học của Viện Công nghiệp gỗ trong năm học 2017 -2018 và quyết định số 1788/QĐ-ĐHLN-KHCN, ngày 18/9/2017 của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt học thuật khoa học năm học 2017 – 2018 (Đợt 1).

     Ngày 21/12/2017, Viện Công nghiệp gỗ đã tổ chức buổi sinh hoạt cho các báo cáo viên trình bày và chia sẻ một số kết quả nghiên cứu hoặc các kiến thức chuyên môn đã thu thập được từ việc đi thực tế hay tham gia các Hội thảo.

     Tham gia buổi báo cáo sinh hoạt học thuật gồm có các thầy cô là thành viên của Hội động KH&ĐT, các báo cáo viên và toàn thể đội ngũ giáo viên, kỹ sư HDTH trong Viện.

     Học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 có 09 chuyên đề khoa học đăng ký do 08 báo cáo viên trình bày. Nội dung chính của các báo cáo phần lớn trình bày về những kết quả NCKH và Chuyển giao công nghệ mà các giáo viên đã, đang tham gia; những chia sẻ chuyên môn về các vấn đề trong lĩnh vực Chế biến Lâm sản mà thực tế sản xuất các doanh nghiệp đang thực hiện.

     Tại buổi sinh hoạt học thuật, đa số các thầy cô tham gia đều đánh giá cao những kết quả nghiên cứu đạt được, những kiến thức chuyên môn được tích luỹ khi tham gia hội thảo, tập huấn, đi thực tế mà báo cáo viên đã trình bày.

     Buổi sinh hoạt học thuật ngoài giá trị chia sẻ về mặt chuyên môn thì đây là dịp tạo ra thói quen để tăng cường năng lực nghiên cứu, khả năng tìm hiểu và thu thập kiến thức chuyên môn ngoài xã hội cho đội ngũ giáo viên, kỹ sư HDTH, nhằm không ngừng nâng  cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Một số hình ảnh trong buổi báo cáo sinh hoạt học thuật

Tác giả: P.TH

 


Chia sẻ