Viện Công nghiệp gỗ tổ chức Hội nghị CBVC năm 2017

29 tháng 12, 2017

 

     Thực hiện thông báo số 2494/TB-ĐHLN-HCTH ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về kế hoạch và giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức hội nghị CBVC Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2017, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Viện Công nghiệp gỗ đã triệu tập và tổ chức hội nghị CBVC nhằm tổng kết các kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

     Về dự với Hội nghị có NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ - giảng viên Viện Công nghiệp gỗ.

     Mở đầu Hội nghị, GS.TS. Phạm Văn Chương đã có ý kiến chỉ đạo hội nghị cần tập trung thảo luận vào các vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo; Các giải pháp tuyển sinh; Phát triển mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ nhằm thích ứng với cơ chế mới; Tăng cường các hoạt động dịch vụ về KHCN, dịch vụ sản xuất; Tìm kiếm và triển khai các khoá đào tạo ngắn hạn; Xúc tiến để xây dựng nhanh phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas. Trong năm 2018, Viện Công nghiệp gỗ cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường về tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu ngành nghề, chủ động đề xuất các giải pháp để triển khai các hoạt động xúc tiến tuyển sinh.

     Hội nghị đã tập trung lắng nghe và thảo luận những nội dung trong báo cáo của Nhà trường, của Viện; những kết quả đã đạt được trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018. Báo cáo của Viện đã nhấn mạnh: Năm 2017, Viện Công nghiệp gỗ đã đạt được nhiều thành tích quan trọng như cơ cấu tổ chức ổn định; đội ngũ CBVC đoàn kết cùng thực hiện nhiệm vụ chung; tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức về Chế biến Lâm sản trong và ngoài nước; đang xây dựng và chuẩn bị triển khai các đề án về KHCN, chuyển giao công nghệ với các địa phương tại Bắc Giang, Quảng Ninh, Lâm đồng.  

     Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí cao với những mục tiêu đặt ra trong năm 2018. Tin tưởng rằng, với tiềm lực sẵn có về con người và cơ sở vật chất cùng những kinh nghiệm thực tế, CBVC Viện Công nghiệp gỗ chắc chắn sẽ tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất để cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.

 

Một số hình ảnh diễn ra trong hội nghị

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ