Hội nghị cán bộ viên chức Viện Công nghiệp gỗ năm 2018

29 tháng 12, 2018

 

     Thực hiện thông báo số 2725/TB-ĐHLN-HCTH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về kế hoạch và giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức hội nghị CBVC Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018; được sự thống nhất của Lãnh đạo và BCH Công đoàn, ngày 29 tháng 12 năm 2016, Viện Công nghiệp gỗ đã triệu tập và tổ chức hội nghị CBVC nhằm tổng kết các kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

     Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Trường có PGS.TS. Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng. Về phía Viện Công nghiệp gỗ có PGS,TS Lê Xuân Phương, Viện trưởng; PGS.TS. Hoàng Việt, Phó Viện trưởng; ThS. Lê Văn Tung, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Trọng Kiên, Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể CBVC Viện Công nghiệp gỗ.

     Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Trần Quang Bảo đã phát biểu chỉ đạo hội nghị cần tập trung thảo luận vào các vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo; Phát triển mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Không ngừng nâng cao chất lượng và năng lực đội ngũ; Tăng cường các hoạt động dịch vụ về KHCN, dịch vụ sản xuất; Tìm kiếm và triển khai các khoá đào tạo ngắn hạn …

    Hội nghị đã tập trung lắng nghe và thảo luận những nội dung trong báo cáo của Nhà trường, của Viện, những kết quả đã đạt được trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện năm 2019. Trong xu thế hướng tới tự chủ, trước mắt còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua song toàn thể CBVC Viện Công nghiệp gỗ với truyền thống phát triển lâu dài sẵn sàng tạo thành một khối đoàn kết để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.

    Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí cao với những mục tiêu đặt ra trong năm 2019. Tin tưởng rằng, với tiềm lực sẵn có về đội ngũ và cơ sở vật chất cùng những kinh nghiệm thực tế, CBVC Viện Công nghiệp gỗ sẽ thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

 

Một số hình ảnh diễn ra trong hội nghị

PGS.TS. Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng phát biểu

TS. Nguyễn Trọng Kiên, Chủ tịch Công đoàn Viện đọc báo cáo

PGS.TS. Lê Xuân Phương, Viện trưởng đọc báo cáo

Cán bộ viên chức thảo luận

 

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ