Nghiệm thu báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo

11 tháng 12, 2018

 

   Thực hiện kế hoạch nghiệm thu trong thông báo số 2495/TB-ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 12/11/2018 của Hiệu trưởng về việc nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo của các Khoa/Viện, ngày 10/12/2018, Tiểu Ban nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản đã tiến hành nghiệm thu Báo cáo Tự đánh giá tại văn phòng Viện Công nghiệp gỗ.

    Tham dự ngày nghiệm thu có các thành viên của Tiểu ban nghiệm thu theo Quyết định của Hiệu trưởng; các thành viên Ban thư ký và hóm công tác chuyên trách.

   Mở đầu buổi đánh giá, PGS.TS. Trần Quang Bảo đã có lời phát biểu khai mạc; TS Nguyễn Hữu Cương, Trưởng Phòng KT&ĐBCL công bố các Quyết định của Hiệu trường về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và các Tiểu ban nghiệm thu cùng kế hoạch nghiệm thu; PGS.TS. Lê Xuân Phương, Viện trưởng trình bày tóm tắt công việc đã thực hiện trong quả trình triển khai thu thập minh chứng và viết báo cáo, những điểm mạnh, tồn tại và cả những khó khăn trong quá trình thực hiện.

   Sau khi khai mạc, các thành viên của Tiểu ban đã triển khai công việc nghiệm thu của mình theo kế hoạch và nội dung đề ra.  

 

Một số hình ảnh diễn ra buổi khai mạc

 

PGS.TS. Trần Quang Bảo, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

TS. Nguyễn Hữu Cương, Trưởng Phòng KT&ĐBCL đọc Quyết định

PGS.TS. Lê Xuân Phương, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ báo cáo 

Không khí chung buổi nghiệm thu

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ