Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thuận bảo vệ chuyên đề

9 tháng 11, 2018

 

   Thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Thuận trong thời gian triển khai luận án Tiến sỹ tại cơ sở đào tạo, ngày 08/11/2018, Hội đồng bảo vệ chuyên đề Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cho NCS bảo vệ chuyên đề "Tổng quan về công nghệ biến tính keo UF (ureaforaldehyde) bằng PVA (ponyvinyl ancohol) dùng để sản xuất ván dán" tại văn phòng Viện Công nghiệp gỗ.

   Về dự buổi bảo vệ chuyên đề của NCS có: Các thành viên Hội đồng; nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thuận; các cán bộ, giáo viên và NCS quan tâm.

   Sau khi nghe NCS trình bày báo cáo chuyên đề; Hội đồng đã góp ý về những nội dung nghiên cứu cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

   Buổi bảo vệ chuyên đề là một trong những nội dung sinh hoạt chuyên môn của NCS tại Viện Công nghiệp gỗ trong quá trình thực hiện luận án của mình. Hoạt động này, ngoài  việc chia sẻ chuyên môn với các đồng nghiệp trong Viện mà còn giúp cho NCS có thể hoàn thiện tốt các nội dung nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt học thuật của NCS

Tác giả: PTH

 

 


Chia sẻ