Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn cho học viên Cao học

7 tháng 6, 2018

 

     Thực hiện kế hoạch học tập và triển khai luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học tại cơ sở đào tạo, ngày 07/6/2018, Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ Trường đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương nghiên cứu cho 03 học viên cao học ngành Kỹ thuật Chế biến Lâm sản tại Viện Công nghiệp gỗ.

     Tham gia buổi bảo vệ đề cương có: Các thành viên trong Hội đồng gồm PGS.TS. Lê Xuân Phương, Chủ tịch Hội đồng, TS. Hoàng Tiến Đượng, PGS.TS. Vũ mạnh Tường, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, TS. Phan Duy Hưng; các giáo viên hướng dẫn có PGS.TS. Cao Quốc An, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, TS. Phan Duy Hưng; cán bộ, giáo viên quan tâm của Viện Công nghiệp gỗ.

     Học viên cao học tham gia bảo vệ đề cương gồm có: KS. Lê Xuân Ngọc, giảng viên Viện Công nghiệp gỗ - Trường Đại học Lâm nghiệp; KS. Vũ Lập Phương, GĐ Công ty CP NT&XD Mái Ấm Việt; KS. Nguyễn Thị Ngoan; NCV thuộc Viện KHLN Việt Nam.

     Mở đầu buổi bảo vệ, PGS.TS. Lê Xuân Phương, Chủ tịch Hội đồng đã trình bày các thủ tục cần thiết và nhắc nhở học viên về cách trình bày những nội dung quan trọng trong đề cương luận văn tốt nghiệp của mình.

     Tiếp theo, lần lượt các học viên trình bày nội dung nghiên cứu trong đề cương của luận văn. Đề cương nghiên cứu của các học viên sau khi trình bày đã nhận được sự đóng góp hết sức nghiêm túc, thẳng thắn và tâm huyết của các thầy cô trong Hội đồng. Điều này thực sự cần thiết vì nó giúp cho các học viên xác định được nội dung, phạm vi và phương pháp nghiên cứu phù hợp để từ đó xây dựng được kế hoạch và khối lượng công việc cần thực hiện trong quá trình triển khai luận văn hợp lý, khoa học.

 

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ đề cương

Học viên Lê Xuân Ngọc trình bày

Học viên Nguyễn Thị Ngoan trình bày

Học viên Vũ Lập Phương trình bày

Các thành viên Hội đồng làm việc

 

Tác giả: P.TH

 

 


Chia sẻ