Đại hội Chi bộ Viện Công nghiệp gỗ, nhiệm kỳ 2017 - 2020

4 tháng 10, 2017

   Thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/ĐU ngày 25/8/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, được sự đồng ý của Thường vụ Đảng ủy, ngày 03/10/2017 Chi bộ Viện Công nghiệp gỗ đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ Viện Công nghiệp gỗ, nhiệm kỳ 2017- 2020.

   Về dự với Đại hội có: Đồng chí Phạm Văn Chương, Đảng uỷ viên, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ; Đồng chí Hoàng Việt, Bí thư Chi bộ; Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

   Sau lễ khai mạc với nghi thức trang trọng, Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ; Đại hội cũng đã thẳng thắn góp ý vào Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ về những công việc đã thực hiện, những tồn tại, hạn chế, những giải pháp cần thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đã thống nhất đưa ra. Đại hội cũng đề cao vai trò của Chi bộ mà nòng cốt là sự chỉ đạo của cấp uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời xây dựng được mối đoàn kết trong toàn chi bộ.   

   Đại hội đã bầu ra cấp uỷ mới với 03 thành viên gồm: Đồng chí Vũ Mạnh Tường, đồng chí Nguyễn Thị Minh nguyệt, đồng chí Hoàng Tiến Đượng.

   Đại hội Chi bộ Viện Công nghiệp gỗ nhiệm kỳ 2017 – 2020 kết thúc thành công tốt đẹp. Tin tưởng chắc chắn rằng, BCH Chi uỷ khoá mới với những tư duy mới sẽ thực hiện tốt vai trò của Chi bộ trong chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh diễn ra trong Đại hội Chi bộ

Trình bày các báo cáo và góp ý trong Đại hội

Cấp uỷ khoá mới ra mắt

 

Tác giả: P.TH


Chia sẻ