Tổ chức bảo vệ chuyên đề cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Ánh Hồng

11 tháng 5, 2018

 

   Thực hiện kế hoạch nghiên cứu của NCS Phạm Thị Ánh Hồng trong thời gian triển khai luận án Tiến sỹ tại cơ sở đào tạo, ngày 11/5/2018, Hội đồng bảo vệ chuyên đề Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành họp theo kế hoạch bảo vệ các chuyên đề trong luận văn: Nâng cao chất lượng trang sức bề mặt sản phẩm gỗ bằng sơn Polyurethan (PU).

   Về dự buổi bảo vệ các chuyên đề của NCS có: Các thành viên Hội đồng; nghiên cứu sinh Phạm Thị Ánh Hồng; các cán bộ, giáo viên và NCS quan tâm.

   Sau khi nghe NCS trình bày các chuyên đề, Hội đồng đã góp ý về những nội dung nghiên cứu cần chỉnh sửa và hoàn thiện và bổ sung.

   Buổi bảo vệ chuyên đề là một trong những nội dung sinh hoạt chuyên môn của NCS tại Viện Công nghiệp gỗ trong quá trình thực hiện luận án của mình. Hoạt động này, ngoài  việc chia sẻ chuyên môn với các đồng nghiệp trong Viện mà còn giúp cho NCS có thể hoàn thiện tốt các nội dung nghiên cứu của mình.

 

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt học thuật của NCS

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ