Thông báo tuyển dụng của công ty CP Hobitoys

12 tháng 4, 2018

 

Thông tin chi tiết xem trong file kèm theo dưới đây:

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Hobitoys - Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội

 


Chia sẻ