Thông tin tuyển dụng của một số Công ty Chế biến gỗ

9 tháng 3, 2017

   Với nhu câu nhân lực lớn của ngành công nghiệp Chế biến gỗ trong cả nước được đăng tải trên các phương tiện thông tin, truyền thông, báo điện tử trong thời gian gần đây. Để thuận tiện cho các em sinh viên có được thông tin tuyển dụng cụ thể, chính xác trong tìm kiếm việc làm phù hợp, Viện Công nghiệp gỗ đã tập hợp một số Công ty Chế biến gỗ có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư. Thông tin chi tiết xem trong file kèm theo dưới đây.

Thông báo tuyển dụng kỹ sư CBLS của một số Công ty Chế biến gỗ trong cả nước


Chia sẻ