Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Hừng Đông

23 tháng 2, 2017
Nhằm cung cấp thông tin cho các sinh viên năm cuối và các sinh viên đã ra trường trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, Viện Công nghiệp gỗ xin gửi thông báo tuyển dụng sau đây

Mọi thông tin cụ thể có thể liên hệ với thầy Lê Văn Tung, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ, SĐT: 0936 338 346 

Tác giả: P.TH

Nguồn: Cty TNHH Hừng Đông


Chia sẻ