Thông báo tuyển Kỹ sư Chế biến Lâm sản của CTCP Phú Tài, Quy Nhơn-Bình Định

13 tháng 4, 2017

Căn cứ công văn số 05/CV Về việc tuyển dụng Kỹ sư CBLS ngày 29/3/2017 của Công ty CP Phú Tài và thông  báo tuyển Kỹ sư Chế biến Lâm sản.

Nhu cầu tuyển dụng của Công ty cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng: Kỹ sư chuyên ngành Chế biến Lâm sản

2. Sô lượng tuyển: 20 người. Trong đó:

   - Làm việc tại Bình Định: 10  người

   - Làm việc tại Đồng Nai: 10 người

Mọi thông tin chi tiết về các yêu cầu tuyển dụng, quyền lợi được hưởng, trình tự hồ sơ, địa chỉ liên hệ đề nghị xem trong thông báo cụ thể của Công ty kèm theo dưới đây:

Thông báo tuyển Kỹ sư Chế biến Lâm sản

   Nguồn: CTCP Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định

 


Chia sẻ