Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Chế biến Lâm sản của Công ty CP Woodsland

5 tháng 7, 2017

Công ty Cổ phần Woodsland thông báo về việc tuyển dụng kỹ sư với một số thông tin chính như sau:

   1. Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên K58 mới ra trường hoặc sinh viên đã ra trường.

   2. Ngành đào tạo: Chế biến Lâm sản, Thiết kế nội thất

   3. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng:

     - Nhân viên kỹ thuật sấy gỗ: 03 người

     - Nhân viên ký thuật nấu keo: 04 người

     - Nhân viên thiết kế nội thất: 02 người

     - Nhân viên quản lý chất lượng: 02 người.

   Địa điểm là việc cụ thể, chế độ làm việc và các yêu cầu chi tiết về hồ sơ xem trong thông báo tuyển dụng chi tiết của Công ty được gửi kèm theo dưới đây:

   Thông báo tuyển dụng của công ty CP Woodsland

Nguồn: CTy CP Woodsland 

 

 


Chia sẻ