Thông tin tuyển dụng của 57 Doanh nghiệp Chế biến gỗ lớn tại Việt Nam

10 tháng 5, 2017

   Để cung cấp thông tin cơ bản cho các em sinh viên trong quá trình tìm hiểu về các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm phù hợp, Viện Công nghiệp gỗ xin gửi tới các em sinh viên nhất là sinh viên K58 CBLS và k58 CNVL bảng danh sách giới thiệu và thông tin tuyển dụng của 57 Doanh nghiệp chế biến gỗ trong cả nước. Hy vọng rằng, đây sẽ là một kênh thông tin quý giá giúp các em sinh viên bước đầu gây dựng sự nghiệp cho mình. 

   Thông tin về danh sách 57 doanh nghiệp thông báo tuyển dụng  chi tiết theo file kèm theo dưới đây.

Thông tin tuyển dụng của các Doanh nghiệp Chế biến gỗ tại Việt nam


Chia sẻ