Quyết định về việc trao học bổng khuyến học Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

3 tháng 11, 2022
Nhằm ghi nhận và khuyến khích sinh viên không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức trong năm học 2021-2022, Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất đã quyết định trao học bổng...


Chia sẻ