Thông báo về việc đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp của K64

21 tháng 12, 2022

 

Các mẫu biểu liên quan gồm:

1. Đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp

2. Đề cương khái quát

3.Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp

4. Danh sách đăng ký chuyên môn hướng dẫn của giảng viên

 


Chia sẻ