Thông báo về việc hoàn thiện và nộp khóa luận tốt nghiệp của K63TKNT năm 2022

21 tháng 6, 2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường về việc triển khai khóa luận tốt nghiệp cho K63 ngành TKNT


Chia sẻ