Trường Đại học Tasmania, Australia tham quan Viện Công nghiệp gỗ

16 tháng 2, 2017

   Thực hiện kế hoạch hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên giữa hai trường: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với Đại học Tasmania, Australia. Ngày 16/02/2017, đoàn công tác gồm các nhà khoa học, các nhà quản lý của Trường Đại học Tasmania đã sang thăm và làm việc với trường Đại học Lâm nghiệp.

   Tại buổi làm việc, hai trường đã trao đổi một cách cởi mở về các lĩnh vực hợp tác, hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên sang giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Đoàn công tác của Trường Đại học Tasmania đã được lãnh đạo Nhà trường đưa đi tham quan và giới thiệu cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Viện Công nghiệp gỗ.

   Tại Viện Công nghiệp gỗ, đoàn công tác đã được xem và giới thiệu một số sản phẩm Khoa học Công nghệ từ các đề tài, dự án. Sau đó tham quan một số phòng thí nghiệm, các lớp học.

   Việc tham quan của đoàn công tác Đại học Tasmania, Australia là một tiền đề nhằm tạo cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học lâu dài của Trường Đại học Lâm nghiệp nói chung, Viện Công nghiệp gỗ nói riêng.

 

Một số hình ảnh tham quan của đoàn tại Viện Công nghiệp gỗ

 

Tác giả: P.TH

Nguồn: P.TH

 

 


Chia sẻ