Hợp tác với trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh - Trung Quốc về chuyên ngành chế biến lâm sản

22 tháng 5, 2014
Sáng 06/5/2014, tại phòng họp 206 - Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra buổi làm việc giữa Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh - Trung Quốc với nội dung...

XEM CHI TIẾT


Chia sẻ