Giới thiệu danh mục Khoá luận tốt nghiệp đã thực hiện của sinh viên K56, K57 và K58 Chế biến Lâm sản

18 tháng 10, 2017
Nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và triển khai Khoá luận tốt nghiệp, Viện Công nghiệp gỗ công bố danh mục tên các khoá luận...

 

TỔNG HỢP DANH MỤC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐÃ THỰC HIỆN CỦA SINH VIÊN K56, K57, K58 CHẾ BIẾN LÂM SẢN

 

1. K56 CBLS (Số lượng KLTN xét theo chỉ tiêu)

TT

Họ và tên sinh viên

Giáo viên hướng dẫn

Tên ĐA/Khóa luận tốt nghiệp

Ghi chú

1

Đặng Thị Thúy Chinh

Lê Xuân Phương

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước ngón ghép đến chất lượng ván ghép thanh sản xuất từ gỗ keo lai

 

2

Nguyễn Thị Liên

Vũ Huy Đại

Xây dựng quy trình quản lý nguyên liệu gỗ tai công ty Eurowwindow

 

3

Đào Ngọc Long

Nguyễn Thị Yên

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho xưởng sản xuất ván nhân tạo

 

4

Vũ Thị Mai

Tạ Thị Phương Hoa

Thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm askolmen xuất khẩu tại công ty cổ phần lâm sản Nam Định.

 

5

Nguyễn Thị Mến

Lê Xuân Phương

Tìm hiểu quy trình sản xuất và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hộp trồng hoa xuất khẩu tại Công ty CP Lâm sản Nam Định.

 

6

Trần Quang Ngọc

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Điều tra khảo sát và đánh giá sự phù hợp của dây truyền gia công các chi tiết đồ gỗ trong sản xuất sản phẩm mộc tại công ty CP Kiến trúc và Nội thất Nano

 

7

Bùi Thị Oanh

Phan Duy Hưng

Điều tra khảo sát và đánh giá chủng loại nguyên liệu gỗ trong sản xuất các sản phẩm nội thất của công ty CP Kiến trúc và Nội thất Nano

 

8

Nguyễn Tiến Quang

Vũ Huy Đại

Thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dán phủ ván lạng kĩ thuật tại công ty CP Eurowwindow

 

9

Hoàng Đình Thanh

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Điều tra khảo sát và đánh giá quy trình hoàn thiện sản phẩm mộc tại công ty CP Kiến trúc và Nội thất Nano

 

10

Đặng Thanh Thủy

Phan Duy Hưng

Điều tra khảo sát và đánh giá quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm mộc tại công ty CP Kiến trúc và Nội thất Nano

 

11

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Thị Yên

Thiết kế lò sấy hơi nước sấy nứa, vầu để sản xuất mây tre đân xuất khẩu

 

 

2. K57 CBLS (Toàn bộ sinh viên thực hiện KLTN)

TT

Họ và tên sinh viên

Giáo viên hướng dẫn

Tên ĐA/Khóa luận tốt nghiệp

Ghi chú

1

Lê Việt Dũng

PGS,TS Vũ Huy Đại

Nâng cao hiệu quả sử dụng keo PVAc cho công nghiệp chế biến gỗ tại Công ty Akzo Nobel 

 

2

Vũ Văn Vẻ

PGS,TS Vũ Huy Đại

Nâng cao hiệu quả sử dụng keo EPI trong công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tại Công ty Akzo Nobel 

 

3

Trần Thị Nhị

TS Trịnh  Hiền Mai

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tiến quá trình công nghệ dán phủ lên bề mặt ván dán

 

4

Trần Thị Nhung

TS Trịnh  Hiền Mai

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tiến quá trình công nghệ sản xuất ván dán tại nhà máy Kim Hoa thuộc Công ty CP Woodsland

 

5

Văn Đức Tuyến

TS Hoàng Việt

 

Đánh giá và đề xuất phương án kiểm soát chất lượng ván ghép thanh tại Cty Woodsland

 

6

Nguyễn Văn Hiển

TS Hoàng Việt

 

Đánh giá và đề xuất phương án tổ chức và quản lý sản xuất ván ghép thanh tại Cty Woodsland

 

7

Ngô Thị Linh

TS Hoàng Tiến Đượng

Đánh giá thực trạng và xây dựng mức tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất ván ghép thanh tại Công tyWoodsland

 

8

Trần Kim Thắng

TS Tạ Thị Phương Hoa

Thực trạng quản lý nguyên liệu sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty cổ phần Woodsland

 

9

Đào Văn Tuynh

TS Nguyễn Trọng Kiên

 

Đánh giá quy trình sản xuất ván ghép thanh tại Công ty CP Lâm sản Nam Định

 

10

Đỗ Văn Đình

TS  Nguyễn Trọng Kiên

 

Đánh giá các bước thi công sản phẩm bàn ghế phòng khách tại Công ty Mái ấm Việt

 

11

Trần Văn Thế

TS Hoàng Tiến Đượng

 

Đánh giá thực trạng và đề xuất mức tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất ván ghép tại Cty X26, Hà Nội

 

12

Vũ  Thế Đạt

TS Hoàng Tiến Đượng

Đánh giá và đề xuất phương án kiểm soát chất lượng ván ghép thanh tại Công ty X26 – Hà Nội

 

13

Lê Thị Mai Linh

TS Vũ Mạnh Tường

Bóc tách khối lượng và tính toán giá thành sơ bộ cho sản phẩm tủ bếp ăn tại Công ty Cổ phần Grande

 

14

Lường Văn Huy

TS Vũ Mạnh Tường

Bóc tác khối lượng và tính toán sơ bộ giá thành cho sản phẩm tủ quần áo tại Công ty cổ phần Grande

 

15

Nguyễn Duy Tiến

ThS Phạm Thị Ánh Hồng

Đánh giá thực trạng công nghệ trang sức sản phẩm mộc tại Công ty TNHH MTV – Công ty Lâm sản Giáp Bát

 

16

Đỗ Văn Tiền

ThS Phạm Thị Ánh Hồng

Thiết kế bộ bàn ghế dùng trong phòng ăn tại Công ty Lâm sản Giáp Bát – Cty THHH MTV

 

17

Hồ Văn Cường

ThS Hoàng Thị Thuý Nga

Thiết kế sản phẩm kệ ti vi theo phương pháp thiết kế 32 mm

 

18

Lê Thị Ngân

TS Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Đánh giá thực trạng quy trình công nghệ sản xuất giấy vệ sinh tại nhà máy giấy Tisiu Sông Đuống, Bắc Ninh

 

19

Nguyễn Văn Đức

ThS Nguyễn Thị Yên

Bóc tách khối lượng và tính toán giá thành sơ bộ cho sản phẩm cửa gỗ tại Công ty mái ấm Việt

 

20

Nguyễn Văn Trọng

ThS Nguyễn Thị Yên

Bóc tách khối lượng và tính toán giá thành sơ bộ cho sản phẩm tủ bếp tại Công ty Cổ phần Yên Sơn

 

21

Lê Thanh Tân

TS Tạ T.Phương Hoa

Đánh giá thực trạng sản xuất sản phẩm gỗ (Ván sàn) tại Công ty TNHH Hoàn cầu II

 

22

Nguyễn Quang Huy

ThS Nguyễn Thị Yên

Khảo sát và đánh giá tình hình sản xuất tủ bếp tại Công ty TNHH Hoàn cầu II

K56 CBLS

 

3. K58 CBLS, K58 CNVL(Toàn bộ sinh viên thực hiện KLTN)

TT

Sinh viên

Giáo viên hướng dẫn

Tên đề tài

 Ghi  chú

1

Phạm Thế Bình

1. PGS.TS.Cao Quốc An                                2. KS. Lê Xuân Ngọc

Khảo sát, đánh giá quy trình sản xuất sản phẩm ghế xuất khẩu tại Công ty CP Lâm sản Nam Định.

 

2

Hoa Văn Chương

PGS.TS.Vũ Huy Đại

Thiết kế và lập kế hoạch sản xuất cửa thông phòng bằng gỗ tự nhiên tại Cty CP Nội thất mái ấm Việt

 

3

Nguyễn Văn Cường

PGS.TS.Vũ Huy Đại

Thiết kế kỹ thuật sản xuất sản phẩm ghế phòng ăn tại Công ty Cổ phần Mái ấm Việt

 

4

Trần Duy Đạt

1. PGS.TS.Cao Quốc An              2. KS. Lê Xuân Ngọc

Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm tủ bếp tại Công ty Bùi Gia

 

5

Lê Đoàn

GS.TS. Phạm Văn Chương

Kiểm soát và đánh giá chất lượng ván ghép thanh tại Công ty CP Lâm nghiệp tháng 5, Nghệ An

 

6

Hồ Thị Dung

TS.Tạ Thi Phương Hoa

Đóng gói sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu tại nhà máy Thuận Hưng, công ty cổ phần Woodsland

 

7

Đỗ Ngọc Dũng

1.ThS.Nguyễn Thị Yên                              2. KS.Hoàng Minh Khoa

Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho xưởng sản xuất ván nhân tạo.

 

8

Trần Đình Duy

TS.Tạ Thi Phương Hoa

Đánh giá chất lượng ván ghép thanh gỗ Keo xuất khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Long Đạt

 

9

Nguyễn Thị Duyên

TS.Tạ Thi Phương Hoa

Lập kế hoạch sản xuất sấy gỗ tại nhà máy Thuận Hưng, Công ty CP Woodsland

 

10

Đào Khả Giang

TS.Tạ Thi Phương Hoa

Thực trạng quản lý nguyên liệu sản xuất ván ghép thanh tại nhà máy Thuận Hưng, Công ty CP Woodsland

 

11

Cao Thị Hậu

PGS.TS.Nguyễn Phan Thiết

Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm mộc tại xí nghiệp Thắng Lợi, Công ty CP Phú Tài

 

12

Nguyễn Mạnh Hùng

ThS.Hoàng Thị Thuý Nga

Thiết kế bộ bàn ghế phòng khách theo phong cách cổ điển

 

13

Trần Đức Huy

ThS.Hoàng Thị Thuý Nga

Thiết kế sản phẩm giường trong phòng ngủ dành cho cho vợ chồng trẻ

 

14

Phùng Thị Loan

TS.Vũ Mạnh Tường

Thiết kế và lập phương án sản xuất tủ thí nghiệm thực hành hoá học gỗ của TTTN&PTCN-Viện Công nghiệp gỗ

 

15

Bùi Minh Long

1. PGS.TS.Cao Quốc An                    2. KS.Lê Xuân Ngọc

Quy trình sản xuất một số sản phẩm mẫu tại Công ty Cổ phần Lâm sản Nam Định

 

16

Hà Quang Minh

ThS.Hoàng Thị Thuý Nga

Thiết kế bộ bàn ghế phòng khách theo phong cách hiện đại

 

17

Phùng Quang Nam

PGS.TS.Vũ Huy Đại

Thiết lập phương án tổ chức sản xuất tủ bếp cho Công ty Nội thất và Xây dựng Bình Gia

 

18

Đinh Thị Thường

GS.TS. Phạm Văn Chương

Kiểm soát và đánh giá chất lượng ván MDF tại Công ty MDF Tân An - Hoà Bình

 

19

Nguyễn Thị Thùy Trang

ThS.Nguyễn Thị Yên

Đánh giá lượng tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm D1 tại Công ty CP Mái ấm Việt

 

20

Hoàng Văn Tú

PGS.TS.Vũ Huy Đại

Thiết kế và lập kế hoạch sản xuất sản phẩm tủ quần áo tại Công ty Cổ phần Giải pháp Nội thất konceplus

 

21

Phan Thị Yến

PGS.TS.Nguyễn Phan Thiết

Khảo sát công nghệ sản xuất một sản phẩm đồ gỗ tại Công ty CP Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định.

 

22

Nguyễn Thị Lan Anh

1. PGS.TS.Lê Xuân Phương                                  2. ThS.Lê Ngọc Phước

Đánh giá thực trạng công nghệ sấy gỗ tại xí nghiệp Thắng lọi, chi nhánh công ty CP Phú Tài

 

23

Lý Văn Chỉnh

TS.Vũ Mạnh Tường

Ảnh hưởng của thời gian xử lý đến khả năng kỵ nước của bề mặt gỗ Cao su bằng phương pháp Sol-Gel.

 

24

Phạm Thị Dung

TS.Vũ Mạnh Tường

Nghiên cứu một số tính chất vật lý của gỗ Keo lai được xử lý biến tính bằng các loại dung dịch nhựa gốc phenolic khác nhau

 

25

Trần Quang Dũng

1. PGS.TS.Lê Xuân Phương                               2. ThS.Lê Ngọc Phước

Xác định định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm bàn vuông Applaro tại công ty CP Lâm Sản Nam Định

 

26

Trương Minh Dũng

1. TS. Nguyễn Trọng Kiên         2. KS.Hoàng Minh Khoa

Đánh giá quy trình sản xuất ván ghép thanh tại Công ty TNHH MTV BKG

 

27

Tạ Tuấn Dũng

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nghiên cứu tạo vật liệu Biocomposite từ phế liệu Nông Lâm sản và sợi nấm Linh chi

 

28

Huỳnh Thế Duy

PGS.TS. Hoàng Việt

Xây dựng quy trình gia công, lắp ghép nhà gỗ bãi biển mang kiến trúc châu Âu

 

29

Phạm Hưng

TS. Vũ Mạnh Tường

Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt đến khả năng kỵ nước của vải xử lý bằng Nano TiO2

 

30

Hồ Văn Linh

TS.Vũ Mạnh Tường

Đánh giá độ ổn định kích thước của gỗ Bồ đề sau khi xử lý bằng dung dịch nhựa PF

 

31

Nguyễn Ngọc Linh

TS.Nguyễn Thị Thanh Hiền

Bóc tách chi tiết và sơ bộ tính toán giá thành của sản phẩm giường ngủ

 

32

Hoàng Việt Phương

1. PGS.TS.Lê Xuân Phương                                   2. ThS.Lê Ngọc Phước

Thiết kế, bóc tách và tính toán giá thành của sản phẩm bàn làm việc ở các hộ gia đình hiện đại (Chung cư)

 

33

Bùi Mai Phương

TS. Vũ Mạnh Tường

Ảnh hưởng của nhiệt độ thuỷ nhiệt đến khả năng kỵ nước của vải xử lý bằng Nano TiO2

 

34

Nguyễn Xuân Quang

ThS.Phạm Thị Ánh Hồng

Thiết kế bộ bàn ghế dùng ở ngoài trời

 

35

Nguyễn Trọng Sơn

1. TS. Tống Thị Phượng                      2. KS.Hoàng Minh Khoa

Đánh giá thực trạng quy trình công nghệ sản xuất ván ghép thanh cho sản xuất đồ mộc trong nhà tại xí nghiệp Thắng lợi, Công ty Phú Tài, Bình Định.

 

36

Sần Văn Sướng

ThS.Phạm Thị Ánh Hồng

Đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình trang sức sản phẩm mộc tại Công ty Woodsland

 

37

Ta Ngôn Tăm

ThS.Phạm Thị Ánh Hồng

Thiết kế sản phẩm bàn học kết hợp với kệ sách

 

38

Lê Đoàn Thắng

ThS.Phạm Thị Ánh Hồng

Thiết kế sản phẩm tủ quần áo đa năng dùng trong phòng ngủ

 

39

Trần Tiến Thành

TS.Nguyễn Thị Thanh Hiền

Bóc tách chi tiết và tính toán bộ giá thành của sản phẩm tủ thấp đựng đồ trong phòng khách

 

40

Trần Văn Tiến

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nghiên cứu tạo vật liệu Biocomposite từ phế liệu Nông Lâm sản và sợi nấm mục trắng.

 

41

Kiều Thị Anh

TS.Tống Thị Phượng

Đánh giá quy trình công nghệ sản xuất thảm chùi chân tại xí nghiệp Thắng Lợi, Công ty Phú Tài, Bình Định

 

42

Bùi Quốc Bảo

PGS.TS. Hoàng Việt

Thiết kế và xây dựng quy trình gia công sản phẩm bộ bàn, ghế ăn

 

43

Nguyễn Thị Diệp

1. TS.Trịnh Hiền Mai                     2. ThS.Trần Thị Yến

Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn (Bột mỳ) đến một số tính chất vật lý và cơ học của ván dán sản xuất từ chất kết dính Prefere 14G573 của Công ty AICA.

 

44

Đỗ Thị Duyên

GS.TS. Phạm Văn Chương

Lập kế hoạch sản xuất và đánh giá chất lượng ván ghép thanh tại Công ty CP Nam Định

 

45

Lê Thị Hải

1. TS.Trịnh Hiền Mai                     2. ThS.Trần Thị Yến

Ảnh hưởng của lượng keo tráng đến một số tính chất vật lý và cơ họccủa ván dán sản xuất từ chất kết dính Prefere 14G573 của Công ty AICA

 

46

Chu Văn Hảo

1. TS.Trịnh Hiền Mai                     2. ThS.Trần Thị Yến

Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn (Bột mỳ) đến một số tính chất vật lý và cơ học của ván dán sản xuất từ chất kết dính Prefere 14G552 của Công ty AICA.

 

47

Hoàng Thị Hiền

1. TS.Nguyễn Trọng Kiên          2. ThS.Lê Ngọc Phước

Đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm bàn URBAN 1970 của Công ty CP KT&NT Nano

 

48

Nguyễn Thị Nhâm

TS.Hoàng Tiến Đượng

Lập hồ sơ thi công 01 bộ sản phẩm nội thất của  một phòng khách sạn tại Tam Đảo

 

49

Nguyễn Thị Phương

1. TS.Trịnh Hiền Mai                     2. ThS.Trần Thị Yến

Ảnh hưởng của lượng keo tráng đến một số tính chất vật lý và cơ họccủa ván dán sản xuất từ chất kết dính Prefere 14G552 của Công ty AICA

 

50

Nguyễn Văn Tâm

TS.Hoàng Tiến Đượng

Lập hồ sơ thi công 01 bộ sản phẩm nội thất của  một phòng tiêu chuẩn khách sạn tại Hà Nội.

 

51

A Lăng Thậm

1. TS.Nguyễn Trọng Kiên          2. ThS.Lê Ngọc Phước

Tính toán, lựa chọn phương án gia công sản phẩm gỗ cho phòng khách sạn Hikari Tam Đảo

 

52

Lưu Đình Thế

PGS.TS. Hoàng Việt

Thiết kế sản phẩm tủ quần áo gia đình tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đoàn Gia

 

53

Lê Thị Minh Thư

1.ThS.Nguyễn Thị Yên                       2.KS. Hoàng Minh Khoa

Đánh giá quy trình trang sức sản phẩm tủ quần áo D1 bằng sơn PU tại Công ty CP Mái ấm Việt

 

54

Nguyễn Thị Thúy

GS.TS. Phạm Văn Chương

Kiểm soát và đánh giá quy trình sử dụng keo dán trong sản xuất ván ghép thanh tại Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định

 

55

Nguyễn Toàn

1. TS.Nguyễn Trọng Kiên         2. ThS.Lê Ngọc Phước

Ảnh hưởng của lượng keo trải và thời gian ép đến chất lượng dán dính của ván ghép thanh từ gỗ Keo lai ( Acacia mangium x Acacia auriculiformis ) sử dụng chất kết dính Aica Prefere™ 6191.

 

56

Hoàng Văn Tôn

TS.Hoàng Tiến Đượng

Lập hồ sơ thi công 01 bộ sản phẩm nội thất của  một phòng khách sạn sang trọng tại Hà nội

 

57

Trần Anh Tú

1. TS.Nguyễn Trọng Kiên                2. ThS.Lê Ngọc Phước

Tính toán lượng tiêu hao nguyên liệu gỗ cho phòng ngủ khách sạn Hikari - Tam Đảo

 

58

Nguyễn Doãn Tuấn

PGS.TS. Hoàng Việt

Thiết kế và xây dựng quy trình gia công sản phẩm kệ ti vi phòng khách

 

59

Nguyễn Văn Tuệ

TS.Tống Thị Phượng

Thiết kế, bóc tách và tính toán chi phí sản xuất cho sản phẩm bàn gấp sử dụng cho không gian ngoại thất tại xí nghiệp Thắng lợi, Công ty Phú Tài, Bình Định

 

60

Nguyễn Thanh Vũ

TS.Tống Thị Phượng

Thiết kế, bóc tách và tính toán chi phí cho sản phẩm tủ bếp tại Công ty Cổ phần Giải pháp Nội thất Konceplus

 

 

   Tất cả khoá luận tốt nghiệp theo danh mục trên hiện đang đặt tại Văn phòng Viện Công nghiệp gỗ. Các sinh viên có nhu cầu, đề nghị đến văn phòng Viện để tham khảo (Có thể đọc tại chỗ hoặc cho mượn) 

PHÒNG TỔNG HỢP

 


Chia sẻ