Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Phước

10 tháng 8, 2020
"Nâng cao chất lượng gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) bằng phương pháp nhiệt - cơ để sản xuất ván sàn". Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Xuân Phương, GS.TS. Phạm Văn Chương.

 

     Thực hiện kế hoạch bảo vệ luận án của NCS Lê Ngọc Phước sau khi đã bảo vệ cấp cơ sở, ngày 09/8/2020, Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức cho NCS Lê Ngọc Phước, khoá đào tạo: 2016-2020, ngành kỹ thuật chế biến lâm sản bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường với tên luận án:

     "Nâng cao chất lượng gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) bằng phương pháp nhiệt - cơ để sản xuất ván sàn". Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Xuân Phương, GS.TS. Phạm Văn Chương.

     Về dự buổi bảo vệ luận án của NCS có: Các thành viên Hội đồng; nghiên cứu sinh Lê Ngọc Phước; các giáo viên hướng dẫn; các cán bộ giáo viên Viện CNG&NT, NCS và gia đình cùng những người quan tâm.

     Sau các thủ tục nghi thức khai mạc, tuyên bố lý do, đọc các quyết định, giới thiệu các thành viên Hội đồng, trình bày tóm tắt nhận xét của 23 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân các nhà khoa học là phần trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được trong luận văn nghiên cứu của NCS đã được góp ý và chỉnh sửa sau khi bảo vệ cấp cơ sở.

     Kết thúc phần  báo cáo của NCS, Hội đồng đã lắng nghe nhận xét góp ý của 03 Phản biện và các thành viên trong Hội đồng; ý kiến giải thích và trả lời của NCS.

     Kết quả nghiên cứu trong luận văn của NCS đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao, đảm bảo mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. Luận án thực sự là một công trình có tính ứng dụng cao trong thực tế và là tài liệu tham khảo có giá trị. 

     Buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Lê Ngọc Phước kết thúc thành công tốt đẹp và đây là thành viên thứ 101 bảo vệ thành công luận án TS tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ

PGS.TS. Cao Quốc An, Chủ tịch Hội đồng phát biểu 

NCS Lê Ngọc Phước báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án

Thành viên Hội đồng nhận xét

NCS  tặng hoa cho các thành viên Hội đồng

NCS tặng hoa cho giáo viên hướng dẫn

PGS.TS. Cao Quốc An, đại diện Lãnh đạo Trường tặng hoa chúc mừng

Đại diện Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất tặng hoa chúc mừng

Đại diện Trung tâm thí nghiệm và PTCN-Viện CNG&NT tặng hoa chúc mừng

Tác giả: PTH

 


Chia sẻ