Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản

30 tháng 11, 2015

           

1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các kỹ năng cần thiết thuộc lĩnh vực Chế biến gỗ và lâm sản có đủ đức, tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

          * Kiến thức:

 Nắm vữngđượccác khối kiến thức của các môn học khoa học tự nhiên, cơ sở khối ngành kỹ thuật, các kiến thức chuyên môn và chuyên ngành về công nghệ và thiết bị chế biến lâm sản thuộc các lĩnh vực: khoa học gỗ, công nghệ sản xuất đồ gỗ, thiết kế sản phẩm gỗ, công nghệ vật liệu gỗ, công nghệ xẻ, công nghệ sấy gỗ, bảo quản gỗ, công nghệ sản xuất giấy và bột giấy, máy và thiết bị chế biến gỗ, tự động hóa trong chế biến gỗ.

      * Kỹ năng

-  Kiểm tra, đánh giá tính chất của gỗ và sản phẩm gỗ;

- Thiết lập và tổ chức thực hiện các loại hình công nghệ, chế tạo, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ:

- Sử dụng hiệu quả, cải tiến các máy, thiết bị chế biến gỗ, máy và các dây chuyền tự động  hóa trong các nhà máy chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

- Thành thạo vẽ kỹ thuật, thiết kế đồ họa và bóc tách bản vẽ sản xuất đồ gỗ, kỹ năng tính toán, thành thạo thao tác trên máy vi tính mà chuyên ngành đòi hỏi bắt buộc;

- Thiết kế đồ gỗ và nội thất đáp ứng tốt công năng theo nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật.

- Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động sản xuất tại các nhà máy chế biến gỗ và lâm sản và thi công các công trình xây dựng gỗ;

            - Giao tiếp xã hội và làm việc nhóm tốt; sử dụng tin học và ngoại ngữ  đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chế biến gỗ.

- Có trình độ ngoại ngữ, tư duy sáng tạo tìm hiểu và theo sát những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Có năng lực độc lập thu thập số liệu và tự đào tạo đổi mới kiến thức.

     * Thái độ:

         Có tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc. Giao tiếp xã hội và làm việc nhóm tốt đáp ứng yêu cầu công việc.

3. Vị trí làm việc sau khi ra trường

- Kỹ sư phụ trách công nghệ, thiết kế, sản xuất đồ gỗ; các nhà quản lý kỹ thuật tại các tổng công ty, công ty, nhà máy, doanh nghiệp chế biến gỗ, tre nứa, song mây và lâm đặc sản khác.

- Cán bộ kỹ thuật, nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước.

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường ĐH, trường DN, Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực CNCB gỗ.

- Cán bộ công tác tại các tổ chức KT-XH HĐ liên quan đến các dự án về SP gỗ và LS ngoài gỗ và bảo vệ MT.

 


Chia sẻ